Internationaal

In Nederland is inmiddels een groot tekort ontstaan aan technisch personeel. Het aantal mensen dat een technische opleiding afrond, bedraagt maar de helft van het aantal dat we nodig hebben in deze sectoren. Een groot deel van deze vacatures zijn op MBO-niveau. Wegens het verkeerde imago van technische opleidingen kiezen MBO-ers massaal voor een opleiding in een andere richting. Slechts een kwart van de MBO-ers kiest uiteindelijk voor een technische opleiding. Vanwege de uitstroom van technisch personeel door de vergrijzing wordt het steeds moeilijker voor bedrijven om vacatures in te vullen.

Nederland richt zich de laatste jaren met name op het vergaren van kennis. Uiteraard is dat een goede ontwikkeling, alleen lijkt het alsof we vergeten zijn dat we ook mensen nodig hebben om die kennis en ideeën om te zetten in producten. De opleidingen in de metaal-sector zijn minimaal. Deze opleidingen zijn over het algemeen MBO-opleidingen, waarin je niet zo baan-zeker bent als in een HBO-opleiding, en zijn daarom niet erg geliefd. Nederland heeft op een aantal vlakken een sterke positie, hightech hoort daar zeker bij. En die positie moeten we zien te behouden. Maar als er een schrijnend tekort is aan mensen in die technische sector, hoe kunnen we die positie dan behouden?

Op dit moment kiezen sommige bedrijven ervoor om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar omringende landen. Hier zijn over het algemeen meer technici die goed opgeleid zijn in de oude ambachten. Een andere oplossing om dit probleem op te lossen is het aantrekken van werknemers uit andere landen of regio's, waar er wél veel opleidingen zijn in de technische sector. Van deze oplossing wordt ook al volop gebruik gemaakt. 1 op de 4 werkgevers wereldwijd haalt al werknemers uit het buitenland vanwege het tekort in eigen land.

Belemmeringen over de grenzen

De juridische wet- en regelgeving, visa-vereisten en taalbarrières lijken problemen te vormen voor het werven in andere landen. De meerderheid van werkgevers in Europa die buitenlandse medewerkers in dienst hebben ervaart echter nauwelijks problemen. Binnen Europa zijn er door de migratie-vriendelijke open-grenzen-politiek zeer weinig belemmeringen en worden er over het algemeen nauwelijks financiële of culturele barrières ervaren. Taalbarrières worden na verloop van tijd steeds kleiner. Door het verblijven in een ander land wordt de basiscommunicatie van de Nederlandse taal meestal vrij vlot opgepakt. Meestal is het noodzakelijk voor een buitenlandse medewerker om zich verstaanbaar te kunnen maken in het Engels of Duits, waardoor ze zich prima verstaanbaar kunnen maken.

Contact

Hoofdkantoor

International Recruiters
Watermanstraat 64
7324 AK Apeldoorn
Nederland

Telefoon:    +31 552000165
Fax:    +31 847138966
  
E-mail: info@internationalrecruiters.nl

Locale Kantoren

Zuid-Europa
Oost-Europa
Azië

Certificaten

Een deel van onze backoffice hebben wij uitbesteed aan een gecertificeerde payroll organisatie. Deze organisatie is NEN gecertificeerd en voldoet aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm van de Stichting Normering Arbeid. Hierdoor zijn onze klanten gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid.

Kies uw taal